Regenerativní zemědělství na naší farmě

Regenerativní zemědělství na naší farmě

Pěstování plodin v souladu s přírodou

Naše farma se zavázala k filozofii regenerativního zemědělství, což znamená, že všechny naše plodiny jsou pěstovány metodami, které podporují zdraví půdy a celého ekosystému. Tento přístup nám umožňuje nejen produkovat vysoce kvalitní a výživné potraviny, ale také přispíváme k obnově přírodního prostředí a podporujeme biodiverzitu.

Co je regenerativní zemědělství?
Regenerativní zemědělství je přístup k pěstování potravin, který přesahuje udržitelnost. Nejenže minimalizuje negativní dopady na životní prostředí, ale aktivně se snaží půdu a ekosystémy obnovit a posílit. Cílem je vytvořit systém, který je životaschopný, odolný a samoregulační.

Jak regenerativní zemědělství funguje na naší farmě? 
Rotace plodin a meziplodiny: Pravidelně střídáme typy plodin, které pěstujeme, což pomáhá předcházet vyčerpání půdy a podporuje její zdraví. Meziplodiny využíváme k ochraně a obohacení půdy mimo hlavní sezónu. Agrolesnictví: Naši farmu obohacujeme o stromy a keře, které jsou integrovány mezi pěstované plodiny. Tento smíšený systém napodobuje přirozené ekosystémy a přináší mnoho výhod. **Minimalizace orby:** Redukujeme obrábění půdy, aby se zachovala její struktura a živý mikrobiální ekosystém. To pomáhá zadržovat uhlík v půdě a snižuje emise skleníkových plynů. **Přirozená pastva zvířat:** Zvířata jsou důležitou součástí regenerativního systému na naší farmě. Jejich pastva pomáhá přirozeně hnojit půdu a stimuluje růst rostlin. **Řízení vodních zdrojů:** Efektivně spravujeme vodu na farmě, abychom zajistili, že je dostatečně využívána a zároveň je chráněna před znečištěním.

Výhody regenerativního zemědělství

- Zlepšení zdraví půdy: Regenerativní metody vedou k bohatší a živější půdě, což znamená lepší plodiny a vyšší odolnost proti suchu a erozi.
- Podpora biodiverzity: Naše farma je domovem pro různé druhy rostlin a živočichů, což vytváří robustní a odolný ekosystém.
- Udržitelná produkce potravin:  Díky regenerativním metodám jsme schopni produkovat potraviny, které jsou nejen zdravé, ale i udržitelné pro budoucí generace.
- Posílení místní ekonomiky: Podpora regenerativního zemědělství znamená podporu místních farem a komunit, což vede k silnější ekonomice.

Naše farma je příkladem toho, jak regenerativní zemědělství může být účinné a prospěšné. Jsme hrdí na to, že naše plodiny nejen chutnají dobře, ale že jejich pěstování také přináší pozitivní přínos pro naši planetu.